General Data Protection Regulation (GDPR)

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku w Wielkiej Brytanii wchodzi w życie nowe prawo, General Data Protection Regulation (GDPR), określające zasady postępowania z Danymi Osobowymi będącymi w posiadaniu organizacji działających na terenie UK.

Ośrodek LPC poważnie podchodzi do takich spraw i nawet już przed obowiązującym prawnym terminem dbał o ochronę danych osobowych, znajdujących się w naszym posiadaniu.

Informacje w bazie danych Ośrodka LPC są używane do sprawdzenia ważności członkowstwa w Ośrodku, informowania państwa o wydarzeniach, czy też do udokumentowania finansów Ośrodka. Dane te są udokładniane corocznie. Jeśli jakaś osoba przez dłuższy czas nie uiszcza opłaty członkowskiej, czyli przestaje być członkiem Ośrodka – jej dane są usuwane.

Wszystkie te informacje są przechowywane elektronicznie i wgląd do nich ma jedynie Skarbnik, Sekretarz i Prezes Ośrodka LPC. Żadne dane nie są udostępniane osobom czy firmom spoza Ośrodka LPC.

Informacje osobowe zostały złożone dobrowolnie przez członków Ośrodka LPC, gdy wstępowali do naszej społeczności, podpisywali deklaracje, czy wnosili opłatę członkowską. To państwo decydowali czy podać swój adres, kontakt emailowy czy numer telefonu. Żadnych innych informacji nie zbieraliśmy, ani nie posiadamy. Jeśli ktokolwiek chciałby dowiedzieć się jakie informacje są przechowywane na ich temat, lub zażądać usunięcia informacji na ich temat – to prosimy skontaktować się z Prezesem, Sekretarzem lub Skarbnikiem Ośrodka LPC, osobiście lub emailowo (admin@osrodeklpc.com) .

——————-

Dear LPC members,

A new law – the General Data Protection Regulation (GDPR) – came into effect on 25th May 2018 and it affects the way charities, as well as companies and other organisations, keep information about their supporters.

Lewisham Polish Centre takes the law very seriously, and even before that date we took care about the security of that data.

Information held in the LPC database is used to check validity of the LPC membership, to inform about the events taking place, or as a part of the financial record. The record is updated annually. If someone stops to be a member for some time – their personal data is removed from the database.

All the information is held electronically, and is available only for Treasurer, Secretary and Chairman of the LPC. The data is not shared with any other organisation or company outside the LPC.

Personal information was provided by members voluntarily, as part of registration. Everyone decided which information to provide, be it address, email or phone number. No other information has been asked for, nor recorded. However, you have the right to see copies of information held about you, or ask for that information to be deleted. In such case please do contact Chairman, Secretary or Treasurer of the LPC, personally or via email (provided at the LPC website).

Pawel Dokurno, LPC trustee

Tagged with:
Posted in Aktualności
facebook
Partnerzy
Sponsorzy