Historia Osrodka LPC

Londyn, 8 marca 2017

Szanowni Państwo,

Polski Ośrodek Brockley – Lewisham istnieje od 1963 roku. W ciągu tych ponad 50 lat wiele się wydarzyło. Ośrodek zmieniał się wywierając wpływ na życie Polaków w południowo-wschodnim Londynie. Jak dotychczas nie dorobiliśmy się jeszcze Kroniki Ośrodka, opisującej historię LPC. Byliśmy blisko w roku 2007, kiedy dr Paweł Chojnacki zebrał materiały odnośnie powstania Ośrodka, walki o przetrwanie i jego rozwój. Jednakże, jak to w życiu, sytuacja nieco się skomplikowała, inne sprawy były ważniejsze, i spisanie historii Ośrodka zostało odłożone „na później”.

Obecnie także mamy inne sprawy wymagające natychmiastowego działania – przystosowanie Domu Ośrodka do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa, odnowienie niektórych pomieszczeń, oraz, co najważniejsze – dbanie o naszych rodaków, zgodnie z zadaniami statutowymi. Wszystko to wymaga czasu, wysiłku i niestety, pieniędzy. Jeśli teraz nie zadbamy o spisanie historii, to może się okazać, ze wkrótce nie będzie co notować. Historia naszych wysiłków oraz przede wszystkim tych co zakładali Ośrodek może ulec zapomnieniu.

W przyszłym roku Ośrodek LPC będzie obchodził 55-tą rocznicę powstania.W związku z tym jest okazja, by opracować i wydać w formie książki Historię Polskiego Ośrodka Lewisham. Książka powinna ukazać się pod koniec obecnego roku. Koszt szacujemy na £5,000, co powinno zwrócić się, przynajmniej częściowo, gdy książka ukaże się w sprzedaży. Jednakże, potrzebne są fundusze aby projekt mógł wystartować. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o finansowe wsparcie tego Projektu, bo tylko tak możemy doprowadzić do jego realizacji. Wszystkim sponsorom  z wpłatami powyżej £100 podziękujemy na początkowych stronach publikacji i przekażemy dwa egemplarze książki zanim jeszcze będzie dostępna w sprzedaży.

Bardzo liczymy na Państwa pomoc. Zainteresowane osoby proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny, emailem lub poprzez strone internetową Ośrodka.

Pawel Dokurno

Prezes Zarządu Ośrodka LPC

===========================================================================

Informacja o przygotowaniu publikacji pt. Kresy „polskiego Londynu”

Dzieje społeczności emigracyjnej w dzielnicach Lewisham, Bromley, Bexley i Greenwich w drugiej połowie XX wieku nie stały się dotąd przedmiotem zainteresowań i badań historyków. Zbliżająca się 55 rocznica powstania Polskiego Ośrodka Lewisham (Lewisham Polish Centre) stwarza doskonałą okazję do uzupełnienia tej luki. Oprócz upamiętnienia dorobku poprzednich pokoleń wychodźczych – głównie emigracji wojennej i powojennej, dać może ta publikacja uczestnikom nowej fali przyjazdów – w ciągu ostatnich dwóch dekad – poczucie zadomowienia w tej części metropolii i ciągłości prowadzonej nieprzerwanie pracy społecznej.

Książka pisana jest zgodnie w wymaganiami warsztatowymi historii społecznej i lokalnej. Zawiera aparat bibliograficzny i źródłowy, ale w narracji zamierzona jest jako rozprawa popularno-naukowa, przeznaczona dla szerokiego grona zainteresowanych Czytelników. Otwiera ją opowieść o swoistości „emigracyjnych peryferii”, o społeczności i ludziach, ich wojennych oraz powojennych drogach dotarcia i osiedlenia się w południowo-wschodnim Londynie. Przedstawiona zostanie postać ks. Adama Wróbla i powstanie wspólnoty parafialnej w 1951 roku – początki samoorganizacji, zorganizowanie mszy polskich i innych form aktywności. Opisana będzie działalność szkoły sobotniej im. Adama Mickiewicza i harcerstwa, epopeja kupna domu (pierwszego, potem – drugiego), powstanie Ośrodka i jego specyfika, fenomen Kasy Samopomocy, działalność charytatywna.

Odnotowane szeroko zostanie życie towarzyskie wspólnoty, igrzyska sportowe, imprezy, jubileusze, niezwykła rola Koła Pań, czy powstanie zespołu „Młody Niemien” – „Karolinka”. Przybycie ks. Antoniego Dębskiego i miejsce parafii oraz Ośrodka na mapie „polskiego Londynu”, czyli relacje z Polską Misją Katolicką, Gminą Polską Londyn-Południe i POSK-iem zamkną opowieść, której ostatnią klamrą będzie rok 2006 – śmierć drugiego „kapłana-założyciela” społeczności. Całość – bogato ilustrowanej archiwalnymi zdjęciami publikacji – zamknie aneks zawierający najważniejsze dokumenty organizacyjne i streszczenie w języku angielskim.

Dr Paweł Chojnacki

 

Paweł Chojnacki ur. 1968 w Łodzi, magister historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1995) i doktor filozofii w zakresie historii społecznej University College London (2009). Autor pracy doktorskiej The Making of Polish London through Everyday Life, 1956–1976, wielu artykułów oraz kilku książek m.in. Gmina Polska Zachodniego Londynu, 1959–1976–2003, Londyn–Lublin 2006, Od Generała Galicy do Trebuniów-Tutków. Biały Dunajec. Historia najnowsza, Kraków 2016. Wraz z żoną Izą prowadzi Pracownię „Małe Dzieje” poświęconą poznawaniu i promocji historii lokalnej (Londyn – Kraków).

Posted in Aktualności
facebook
Partnerzy
Sponsorzy