LIST OTWARTY DO CZŁONKÓW POLSKIEGO OŚRODKA LEWISHAM

Na corocznym Walnym Zebraniu Polskiego Ośrodka Lewisham w dniu 17 maja 2014 r. będą się     ważyły  jego dalsze losy .

Kiedy w 2009 roku próbowano po raz pierwszy zlikwidować Ośrodek , ponad 85 % jego członków w tajnym głosowaniu zadecydowało o jego dalszym istnieniu .

Wśród osób  , które  uratowały naszą fundacje była grupa , która niemal w 100%  poparła dalsze istnienie Ośrodka .  Byli to rodzice naszych dzieci ze sobotniej szkółki języka ojczystego .

Zwracam się do wszystkich członków LPC , przyjaciół tej pięknej fundacji , która już istnieje od ponad 50 lat , z apelem .

Nie pozwólmy na to żeby ludzie , którzy w lutym i marcu br. zostali nowymi członkami LPC (a jest ich około 30 osób ) , tylko po  to  żeby przejąć na Walnym Zebraniu kontrolę nad zarządzaniem  Ośrodkiem  i przegonić stąd  nas wszystkich , którzy chcą wypełniać zadania statutowe LPC , tak jak je widział i realizował pierwszy powiernik i wielki przyjaciel Ośrodka , śp . Ks.  Adam Wróbel .

Czy możemy uratować nasz Polski Ośrodek Lewisham ?

Tak !

 

Jeżeli wszyscy członkowie LPC , przyjaciele Ośrodka stawią się w Domu Ośrodka , na WalnymZebraniu w dniu 17 maja br. , o godz. 16 .

( jeżeli niektórzy rodzice nie bedą mieli z kim zostawić dzieci , to proszę przyjść z pociechami , zapewnimy im opiekę ) .

Na Walnym Zebraniu będziemy rozliczać Komitet  Ośrodka i jego prezesa  pana dr. Pawła Dokurno  za ostatni rok ich pracy .

Od 15 września ubiegłego  roku  pan Paweł  toczy heroiczną  i często samotną walkę w obronie  Ośrodka .   Nie szczędzi tez czasu na dalszy rozwój naszej fundacji .

Za  ciężką , społeczną  pracę i nie przespane z powodu stresu  noce ,  duże dzięki Panie Prezesie.   Wypada tu też bardzo serdecznie podziękować , pani Danucie Kwaśny , powiernikowi LPC , która jest członkiem Ośrodka od początku jego istnienia w 1972  roku , za jej wyjątkowe zaangażowanie i ciężką pracę dla dobra naszej fundacji .

Pani Danusia to historia i przyszłość Ośrodka  i zawsze możemy na nią liczyć  .

Na Walnym Zebraniu , będziemy też wybierać wielu nowych członków Komitetu LPC .

Zastanówmy się już teraz , kto z nas mógłby dołączyć do  tego grona ?

Zadbajmy też o to  , żeby to byli  prawdziwi przyjaciele Ośrodka .

W nowej kadencji , w tych trudnych czasach , Komitet  LPC będzie czekało dużo pracy ,  nie tylko w zarządzaniu na codzień  Ośrodkiem  , ale warto będzie też ich poprosić żeby się zastanowili  nad dalszym przystosowaniem i  uzupełnienieniem Statutu LPC do czasów współczesnych , 21 wieku .

Na Walnym Zebraniu LPC  w dniu  17 maja br. , to my  jego członkowie będziemy decydować o dalszym losie Ośrodka  i wybierali jego Komitet na najbliższą kadencje .

Niech po zakończeniu tego zebrania , nikt  kto  jest przyjacielem Ośrodka  nie powie nam , słowami Chochoła  z Wesela Wyspiańskiego  , cyt:  miałeś chamie złoty róg , miałeś chamie czapkę z piór , czapkę wicher niesie , róg huka po lesie , ostał ci się ino sznur , ostał ci się ino  sznur .

Niech nikt nam nie powie , że mądry Polak po szkodzie .

Niech nikt nam nie powie , że zawiedliśmy .

 

Bogusław Rutkowski ,  członek LPC od 1994  r .

Posted in Aktualności
facebook
Partnerzy
Sponsorzy