Mamy nowy, poprawiony Statut Osrodka LPC

Szanowni Państwo,

Chciałbym Was, członków Polskiego Ośrodka Lewisham zawiadomić, że mamy nowy, poprawiony Statut Ośrodka LPC.

Charity Commission for England & Wales powiadomiło nas w liście z dnia 8 stycznia 2016 roku, że wszystkie zmiany i poprawki do Statutu Ośrodka LPC z 1972 roku, przyjęte zdecydowaną większością w tajnym głosowaniu przez członków Ośrodka na Walnym Zebraniu w 2015 roku i zawarte w Rezolucjach Powierników: 1, 2, 3 i 4 z dnia 12 grudnia 2015 roku zostały zaakceptowane i wchodzą w życie.

Zmiany zawarte w Rezolucjach Powierników: 1 i 2 obowiązują od dnia 12 II 2016 roku, a poprawki zawarte w Rezolucjach Powierników: 3 i 4, już od momentu ich przyjęcia w połowie grudnia 2015 roku.

Droga do osiągnięcia tego celu, dla mnie osobiście, była trudna i długa, ale zawsze wierzyłem że zakończy się sukcesem.

Chciałbym wszystkim członkom Komisji do spraw zmian i poprawek w Statucie Ośrodka LPC i Powiernikom, bardzo serdecznie podziękować za okazaną mi pomoc.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z Rezolucjami Powierników i dokumentem zawierającym spis wszystkich paragrafów Statutu Ośrodka LPC w języku polskim, zamieszczonych na stronie internetowej Ośrodka LPC.

Bogusław Rutkowski,
(przewodniczący Komisji ds. zmian i poprawek w Statucie Ośrodka LPC)

Posted in Aktualności
facebook
Partnerzy
Sponsorzy