Odezwa do Członków Polskiego Ośrodka Lewisham

W imieniu Powierników i Komitetu  Polskiego Ośrodka Lewisham  chciałbym zwrócić się do Państwa o poparcie w tajnym głosowaniu ,  na Walnym Zebraniu Członków LPC w dniu 6 czerwca 2015 r. , projektu zmian i poprawek do Statutu Polskiego Ośrodka Lewisham z 1972 roku.

Nasz Statut  lub jak nazywa go Charity Commission  “Charity’s Governing Document”,  to nasza Konstytucja i musi ona zawierać  przede wszystkim cele dla których powstała fundacja , oraz  zakres obowiązków i zadań Powierników , Komitetu i Członków Ośrodka LPC w celu realizacji tych celów.

Powiernicy i Komitet Ośrodka LPC proponują Państwu do zaakceptowania zmiany , tylko w niektórych paragrafach Statutu , wynikające ze tego że trzeba te przepisy uaktualnić  do dzisiejszych czasów , 21 wieku , ale stając na stanowisku że nie zmieniamy w Statucie celów powstania Ośrodka LPC.

Cele te są nadal tak samo dla nas ważne , jak były dla ojców założycieli naszej fundacji.

Proponuje się zmiany w 8 na 19 paragrafów Statutu.

Przeredagowane zostały całkowicie 2 paragrafy a do pozostałych 6 wprowadzono większe lub mniejsze zmiany i poprawki.

Strona 2&3 – paragraf 1 , proponuje się następujące zmiany:

 1. a) . powiernictwo będzie działać dla dobra osób pochodzenia polskiego zamieszkałych w południowo – wschodniej części Londynu . ( mała zmiana w zakresie terytorialności )
 2. b) . rozszerzyć zakres działalności na brytyjski system edukacyjny w którym uczestniczą dzieci pochodzenia polskiego .
 3. c) . dodać punkt 5 , który spina klamrą pozostałe 4 punkty i pozwala na działalność fundacji w jeszcze większym zakresie niż jest to zapisane w Statucie.
 4. d) . usunąć z tego paragrafu obowiązki Powierników , które na obecne czasy są albo martwe , albo nie do spełnienia  ,  jak np. przyznawanie stypendiów, (biorąc pod uwagę jakimi funduszami dysponuje Ośrodek LPC).

Strona 5 – paragraf 8 , proponuje się następujące zmiany:

 1. a) . wprowadzić do Statutu pozycje Skarbnika.

Strona 5&6 – paragraf 10 , proponuje się następujące zmiany:

Ten paragraf został bardzo mocno przeredagowany.

 1. a) . proponuje się dokładną mapę drogowa procesu likwidacji Ośrodka LPC.
 2. b) . uwzględnia się rolę Członków Ośrodka w tym procesie.

To oni na Walnym Zebraniu w tajnym głosowaniu będą mieli ostateczny głos  w tej sprawie.

 1. c) . odstępuje się od wyznaczania w Statucie Beneficjentów majątku Ośrodka po jego zlikwidowaniu.

Pozwala to między innymi na uniknięcie taki sytuacji że Beneficjent  zakończy swoją działalność wcześniej . Stalo to się tak w przypadku zapisu w Statucie z 1972 r. o Polskiej Szkole dla Dziewcząt w Pitsford.

Strona 6 – paragraf 4 , proponuje się następujące zmiany:

 1. a) . w epoce internetu czas zawiadamiania o proponowanym porządku dziennym Zebrań Komitetu i Walnego Zebrania powinno się skrócić.

Strona 6 – paragraf 5 , proponuje się następujące zmiany:

 1. a) . 2/3 zamiast stałej liczby , wobec zmieniającej się ilości Członków Ośrodka oraz Komitetu , będzie lepszym rozwiązaniem.

Jeżeli , np. Komitet Ośrodka LPC będzie się składał z 16 Członków , to 10 Członków będzie tworzyło quorum (komplet).

Strona 6&7 – paragraf 7 , proponuje się następujące zmiany:

 1. a) . zmiana dotycząca uwzględnienia nowego zakresu terytorialności.
 2. b) . możliwości zawieszenia lub usunięcia przez Komitet Ośrodka LPC również Członka Ośrodka , a nie tylko Członka Komitetu.

Strona 7 – paragraf 8 , proponuje się następujące zmiany:

Ten paragraf został napisany od nowa.

 1. a) . żeby zostać Członkiem Ośrodka LPC należy spełnić określone warunki.

Trzeba być rekomendowanym przez Członka Komitetu ,  zobowiązać się ,  że będzie się dbać o interesy i rozwój Ośrodka  , oraz do  przestrzegania  jego Statutu i Regulaminów . Ostateczną decyzje podejmuje Komitet Ośrodka LPC . Należy też uiścić roczną opłatę członkowską.

W 2014 Komitet Ośrodka LPC uchwalił Deklaracje Członkowską Polskiego Ośrodka Lewisham i proponuje się wprowadzenie zapisów z tej ważnej Deklaracji do naszego Statutu.

 1. b) . wprowadzić punkt że można również być członkiem Ośrodka LPC , jeżeli nie zamieszkuje się w południowo – wschodnim Londynie.

Nie zamknie to drogi bycia dalej  Członkiem Ośrodka LPC  , tym którzy , np. zmienili adres zamieszkania.

Strona 7 – paragraf 9 , proponuje się następujące zmiany :

 1. a) . Powiernicy są stałymi Członkami Komitetu Ośrodka LPC i nie muszą starać się o re-elekcje .
 2. b) . pozostali Członkowie Komitetu są wybierani na 3 lata i mogą a starać się o re-elekcje .

Rekomenduję Państwu do zatwierdzenia projekt zmian i poprawek w Statucie Polskiego Ośrodka Lewisham z roku 1972. To wy jako Członkowie Ośrodka na Walnym Zebraniu , w tajnym głosowaniu , przyjmiecie lub odrzucicie ten projekt.  Projekt zmian , który jeżeli wejdzie w życie, to pomoże nam bardzo w dalszej działalności i rozwoju naszej Fundacji. Wszystkie dokumenty w tej sprawie będą opublikowane na stronie internetowej Ośrodka LPC, adres : www.osrodeklpc.com  i na tablicy ogłoszeń w Domu Ośrodka LPC na Waldram Park Road.

Statut Polskiego Ośrodka Lewisham z roku 1972 w języku angielskim i polskim znajdziecie Państwo również  na stronie internetowej Ośrodka LPC. Będzie on też dostępny dla wszystkich zainteresowanych w domu Ośrodka w dniu głosowania.

Otrzymaliśmy pozytywną opinie na piśmie , w sprawie naszego projektu zmian i poprawek w Statucie Polskiego Ośrodka Lewisham od pana Andrzeja Rumistrzewicza , który jest prawnikiem w firmie ASR Solicitors.

Gorąco zachęcam wszystkich Państwa , Członków Ośrodka LPC do wzięcia udziału w głosowaniu.

Bogusław Rutkowski

( przewodniczący Komisji do zmian i poprawek w Statucie Ośrodka LPC )

 

Dostępne dokumenty (wraz z linkami):

 1. Tekst ogłoszenia wraz z regulaminem głosowania nad poprawkami do Statutu oraz rekomendacją prawną
 2. Tekst zmian i poprawek przyjęty na Zebraniu Komitetu Ośrodka LPC w dniu 30 marca 2015
 3. Tekst zmian i poprawek przyjęty na Zebraniu Komitetu Ośrodka LPC w dniu 30 marca 2015 w języku angielskim
Posted in Aktualności
facebook
Partnerzy
Sponsorzy